Dünyanın en gözde ve gizemli antik kentlerinden birinin Ürdün‘deki Petra olduğunu inkâr etmek çok zor. Eski Nebati uygarlığının “gül-kırmızı kenti” olan Petra Ürdün’ün güneyinde…

Bugünkü Irak sınırları içinde, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında yer alan Babil, 6. yüzyılda kral İkinci Nebukadnezar tarafından yeniden inşa edilmiş, mavi, kırmızı, sarı…

Pinle