Mısır denince akla firavunlar,mumyalar ve hazineler gelir. Aslındabazı yazıtları da bir o kadar ilgiçtir. Bu sefer sizler ile antik mısır ölüler kitabını inceleyeceğiz.

Mısır Ölüler Kitabı öbür dünyayı gezinmek için ölünün ruhunu yönlendirmeyi sağlayan büyü topluluğudur. Ünlü unvan esere batılı bilim adamları tarafından verildi; Gerçek başlık olarak tercüme edelim Mısır Hayat Kitabı . Eser genellikle “Eski Mısır İncili ” olarak anılsa da, bu böyle bir şey değildir, ancak iki eser, farklı zamanlarda yazılmış metinlerin en sonunda kitap biçiminde bir araya getirilmiş eski derlemeleri olma benzerliğini paylaşmaktadır. Ölülerin Kitabıasla kodlanmadı ve çalışmanın iki kopyası tamamen aynı değil. Ölümden sonra kendilerine yardımcı olacak bir tür el kitabı olarak satın almaya gücü yeten her birey için özel olarak oluşturuldu . Mısırbilimci Geralidine Pinch açıklıyor:
Mısır Ölüler Kitabı, Eski Mısırlılar tarafından Günden Gün İlerleme Büyüleri olarak bilinen metinler için türetilmiş bir terimdir. Ölüler Kitabı ilk kez Mısırbilimciler tarafından çevrildikten sonra, eski Mısırlıların İncil’i olarak popüler hayal gücünde yer edinmiştir. Ölüler Kitabı, Mısır dininin ana kutsal kitabı değildi . Seçkin ölülerin ruhlarının tam bir ölümden sonraki yaşamı elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir dizi el kitabından sadece biriydi.

Ölümden sonraki yaşam, yeryüzündeki yaşamın bir devamı olarak kabul edildi ve kişi, Dünya’daki yaşamının mükemmel bir yansıması olan bir cennet olan Hakikat Salonunda çeşitli zorluklar ve yargılardan geçtikten sonra. Ruh, Hakikat Salonunda haklı kılındıktan sonra, Lily Gölü’nün üzerinden geçerek Sazlık Tarlası’nda dinlenmeye geçti ve burada kişinin hayatta kaybettiği her şeyi bulacak ve sonsuza dek tadını çıkarabilecekti. O cennete ulaşmak için nereye gideceğini, belirli tanrılara nasıl hitap edeceğini, belirli zamanlarda ne söyleyeceğini ve ölüler diyarında kendini nasıl sıkıştıracağını bilmek gerekiyordu; bu nedenle bir ölümden sonraki kullanım kılavuzu diyebiliriz.
1842’de Alman Mısırbilimci Karl Richard Lepsius, eski mezar metinlerinden oluşan bir koleksiyon yayınladıktan sonra Mısır’ın maneviyat anlayışını dönüştürdü. Eski Mısır’da “Gün Geçtikçe İlerleyen Bölümler” olarak bilinen Lepsius, ona Ölüler Kitabı adını verdi. 200 bölümü, ölümün gizemli dünyasına yolculuktaki denemeler, sevinçler ve korkular hakkındaki inançlara heyecan verici bir bakış açısı sunuyor.

Her ne kadar bilim adamları yazıların büyülü içeriğini Lepsius’un yayınlanmasından önce biliyor olsalar da, büyüleri dikkatlice sıralaması ve her birine bir bölüm numarası ataması, bugün hala onları incelemek için kullanılan sistemdir. Ancak Ölüler Kitabı’nın tek tip bir versiyonu yoktur. Bulunan büyülerin birçok versiyonundan, metinlerin yapısı tam olarak aynı değildir – ancak Lepsius’un yayınının düzenlenmesi, bilim adamlarının bu eserleri daha tutarlı bir bütün olarak görmelerine yardımcı oldu.
Papirüs rulolarının üzerinde, mumyalamada kullanılan bandajların üzerinde, mezarların üzerinde, lahitlerin ve ölülerin mezar eşyalarının üzerinde yazılı pasajlar bulundu. Başlangıçta, Ölüler Kitabı’nın eski bölümleri Piramit Metinleri olarak bilinen cenaze yazılarından alınmıştı.
Mezarların İçinde bulunan metinlere bakalım;
Ölüler Kitabı’nın nasıl ve ne zaman derlendiği bir muammadır. Bilinen en eski örnek, 13. hanedan kraliçesi Mentuhotep’in (MÖ 1633-1552) lahitinde görüldü. Orta ve Yeni Krallıklar arasında Ölüler Kitabı’nın kullanımı artık firavular ile sınırlı değildi. Metnin bir versiyonunu üretmek veya elde etmek için yeterli paraya sahip olan herkesin öbür dünyaya sorunsuz bir geçiş yapma şansını artırabileceği umuluyordu.
Yeni Krallık’ta (yaklaşık MÖ 1539-1075), Ölüler Kitabı’na erişim daha yaygındı. Bazı kopyalar cömertçe resmedildi ve maliyetliydi; diğerleri, ölen kişinin adının kopyalarını kişiselleştirmek için doldurulabileceği boş alanlarla daha toplu üretilmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, metnin uzun evrimine rağmen, hem korunması hem de asalet için işlevi aynı kaldı: ölenlerin yeraltı dünyasından geçişini kolaylaştırmak, orada bekleyen çileler ve dehşetle yüzleşmeleri için onlara koruma sağlamak için kılavuz görevi gördü.

GÜNÜMÜZDEKİ “ÖLÜLER KİTABI”

Günümüzde “Mısır’ın Ölüler Kitabı” ismi verilen ve ikiyüze yakın Bab’dan oluşan metinler, piramit duvarlarından, lahit üzerindeki kayıtlardan ve çeşitli papirüslerde bulunan yazıtların derlenip bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.

Günümüze kadar gelen ve “Mısır’ın Ölüler Kitabı” ismi verilen metinler. Antik Mısır’daki “Osiris-Thot Öğretisi” an¬layışı üzerine kurulmuş, fakat öğretinin kısmen ilk günkü ha¬linden uzaklaştığı, Mısır’ın geç dönem hanedanları zamanına ait derlemelerdir.

“Mısır’ın Ölüler Kitabı” olarak isimlendirilen üç fark¬lı derleme söz konusudur. Bunlar: “Heliopolis”, “Teb” ve “Saite Derlemeleri “dir.

1- Heliopolis Derlemesi;

Sakkara’daki piramitlerin dış duvarlarına, odalarına ve bazı lahitlerine işlenmiş hiyeroglif yazıtlardan derlenmiştir. Beşinci ve altıncı hanedanlar dönemine aittir. Onikinci hane¬danlar dönemine kadar bu derlemeler kullanılmıştır.

2-Teb Derlemesi:

Onsekizinci hanedandan yirmikinci hanedana dek papi¬rüslere yazılmış ve lahitlere işlenmiş hiyeroglif yazıtlardan derlenmiştir. Yirmi ikinci hanedan döneminde son halini almıştır.

3-Saite Derlemesi:

Yirmi altıncı ve sonraki hanedanlar döneminde papirüs ve lahitler üzerine hiyeroglif, hiyeralik ve demotik karakter¬ler kullanılarak yazılmıştır. “Ölüler Kitabı “nın son biçimi ola¬rak kabul edilir.

Mısır’ın Ölüler Kitabı’nın en eskisi olan Heliopolis Derlemesi’nin yazılışının M.Ö. 3.500’lerden öncelerine ait oldu¬ğu tahmin edilmektedir. Bu derleme, bu tarihten de çok daha eskilere ait metinlerden kopya edilmişlerdir. Bunu yapılan hatalardan anlayabilmekteyiz. Bu kopyalamayı yapanların, ellerindeki orjinal metinlerin bazı cümlelerini okuyamadıkla¬rı anlaşılıyor Çünkü yer yer kendi yorumlarını getirmişler ve okuyamadıkları yerlerle ilgili tahminler yürütmüşlerdir.

Demek ki, bu metinlerin oluşturulduğu dönemde ilk orjinallerinin bazı bölümleri okunamayacak derecede eskiydiler. Okuyabildikleri ama belki de anlayamadıkları bazı bö¬lümlerle ilgili Mısırlı katiplerin yaptıkları yorumlar ise, orjinal metinlerin ilk halinin bozulmasına neden olmuştur. Bunu çok doğal karşılamak gerekir çünkü ilk metinlerin en az on – oniki bin yıl öncesine ait olduğunu unutmamak ge¬rekir.

Eldeki tüm veriler göstermektedir ki, orjinal metinler aradan geçen binlerce yılın ardından kuşaktan kuşağa geçişi sırasında, yapılan kopyalama hatalarına maruz kalmıştır. Metinler mitolojik bir üsluba sahiptir.

Burada bir ihtimali de göz ardı etmemek gerekir Atlantisli bilge Thot vasıtasıyla, ilk kez Mısır’a gelen bu metinler belki de son derece açık bilgiler içermekteydi. Yani mitolojik anlatım üslubuna büründürülmemiş bir haldeydi. eger bu sa¬v doğruysa, o halde söz konusu metinlerin mitolojik bir üslupta kaleme alınması Mısırlı rahipler tarafından daha son¬raki yıllarda gerçekleştirilmiştir ki, bunun böyle olduğuna da¬ir ezoterik bulgular mevcuttur.

MISIR EZOTERİK KÜLTÜRÜ MISIRLI GİBİ DÜŞÜNMEDEN ÇÖZÜLEMEZ

Bu gizemlerle dolu dünyaya girmeden önce önemli bir ayrıtıya değinmek istiyorum: Sözünü ettiğimiz bu çe¬virilerin asla tam anlamıyla Antik Mısır Kültürü’nün kavramlarını ve bu kavramlara yükledikleri anlamlan sizlere tam ola¬rak aktarabileceğimizi asla düşünmeyin. Böyle bir iddiada bulunmak Osiris ve Thot’un torunlarına büyük bir haksızlık olur.

Düşünün ki, bu metinlerin ilk başta Batı dünyasınca çözülmesi ve okunabilmesi gerekmekteydi. Çünkü uzun yıllar bu metinlerin grameri çözülememişti. Çözüldükten sonra da, çevirinin ne kadar doğru yapılabildiği ayrı bir tartış¬ma konusu olmuştur. Buna bir de Fransızca ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri hatalarını kuşkusuz ki ilave etmek gerekir.

Mesele bununla da bitmiyor. Bu metinler son derece kapalı sembolik bir dile sahiptir. Bu sembollerin ne anlama geldiğini ortaya çıkartabilmek için Mısır Ezoterik Geleneği’ni çok iyi anlamak halta anlamaktan öte, onların duygu ve düşüncelerini kendi içinizde yaşatabilmeniz gerekmektedir.

Şunu kabul etmek gerekir ki, Mısır Ezoterik Kültürü’ne ait sırlan içinde barındıran sembolleri açmak ,sanıldığı kadar kolay değildir. Ama bir kez bir yerlerden başladınız mı, göre¬ceksiniz ki, gerisi kendiliğinden gelecektir.

Sırların bir gün açılacağı biliniyordu…

Atlantisliler tarafından eğitilen Mısırlı rahipler daha son¬raki yıllarda, bu sırların bekçiliğini üstlendiler. Atlantis kö¬kenli öğretinin merkezi de Mısır olmuş ve sırlar gizli ma¬betlerde saklanmıştı. Ancak şunu kesinlikle unutmamak gerekir: Tufan Öncesi’ne ait sırlar sonsuza dek saklı kalsınlar diye değil, zamanı geldiğinde ortaya çıksmlar diye bura¬ya gizlenmişti.

Bu sırların ebediyen gizli kalması istenseydi, bunlar hiç¬bir şekilde -üstü kapalı da olsa- gelecek kuşaklara yazılarak aktarılmazdı. Aktarıldı ve yazıldıysa, bir gün mutlaka anlaşılsın diye Mısırlı rahiplerce kaleme alınmış olmalıdır…

İnsanlık ”Evrensel Lisanı” yani “Sembolizmi” okumayı öğrenene kadar bu bilgelik de saklı kalmak zorundaydı. Ve saklı da kalmıştır. Çünkü anlaşılamamıştır.

İşte bu duygu ve düşünceyle şimdi kökeni onbinlerce yıl öncesine ait sırların hiç değilse bir kısmını gün ışığına çıkart¬maya çalışacağız… Bunu yapabilmek için kendinizi o devrin Mısırlıları yerine koymanız şarttır. Çünkü Mısır Ezoterik Kültürü, Mısırlı gibi düşünülmeden çözülemez…

Ölülerin Yolculuğu
Mezardaki cenaze töreninde Ölüler Kitabı’ndan alıntılar bir rahip tarafından seslendirildi. Daha sonra ölüleri yolculuklarına hazırlamak için bir dizi ritüel geldi. Bunlar arasında lahit üzerindeki merhumun görüntüsüne ritüel aletlerin uygulandığı “ağzın açılması” adı verilen ayin de vardı. Bu törenin cesedin duyularını yeniden harekete geçirdiğine inanılıyordu.
Eski Mısırlılar için bu, dokuzuncu bölümde ifade edildiği gibi bir umut anıydı: “Gökteki ve yeryüzündeki her yolu açtım, çünkü babam Osiris’in çok sevgili oğluyum. Ben asilim, ben bir ruhum, donanımlıyım; Ey tüm tanrılar ve tüm ruhlar, benim için bir yol hazırlayın. ”

Mısırlılar, ölü kişinin güneş tanrısı Ra’nin yolunu izleyerek bir yeraltı yolculuğuna çıkacağına inanıyorlardı. Batıda batan güneşle birlikte kaybolan Ra, doğudaki başlangıç noktasına dönmek için bir teknede dünyanın altından geçti. Bu yolculuk sırasında, Ra’nin teknesindeki merhum, yeni hayatlarına giden yolu engelleyen vahşi yaratıklarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Bunlardan en korkunç olanı, Ra’nin teknesini durdurmaya ve dünyaya kaos getirmeye niyetli bir yılan olan Apep’ti.
Apep Ra’yi her gece tehdit ederdi. Ölen kişi bu korkunç yaratıkla yüz yüze gelirse, Ölüler Kitabı’nın 7. bölümü yardım talep etmek için hazırdı: “Senin için hareketsiz olmayacağım, senin için zayıf olmayacağım, zehrin üyelerime girmeyecek, çünkü üyelerim Atum üyeleridir. ”
Diğer Büyüler ve Yanlış Kanılar
Bununla birlikte, Hakikat Salonuna varış ile cennete giden tekne yolculuğu arasında, ruhun yapabileceği epeyce kayma vardı. Ölüler Kitabı, her türlü durum için büyü içerir, ancak birinin bu kıvrımlardan ve dönüşlerden sağ çıkacağı garanti edilmemiş gibi görünmektedir. Mısır’ın uzun bir tarihi var ve her kültürde olduğu gibi, inançlar zamanla değişti, eski haline döndü ve yeniden değişti. Yukarıda anlatılan her ayrıntı, Mısır tarihinin her döneminin vizyonunda yer almadı. Bazı dönemlerde değişiklikler önemsizken, diğerlerinde ölümden sonraki yaşam cennete doğru sadece geçici olan tehlikeli bir yolculuk olarak görülüyor. Kültürün bazı noktalarında, ruh Osiris tarafından haklı çıkarıldıktan sonra cennete giden yol çok açıktı.
Bu durumlarda, ruhun hayatta kalması ve cennete ulaşması için büyülere ihtiyacı vardı. Kitapta yer alan büyüler arasında “Kaçmaya Gelecek Bir Timsahı Kovmak İçin”, “Bir Yılanı Sürmek İçin”, “Ölüler Diyarında Bir Yılan Tarafından Yenmediği İçin”, “Bir Daha Ölmemek İçin” gibi başlıklar bulunmaktadır. Ölüler Diyarında “,” İlahi Bir Şahine Dönüştürüldüğü İçin “,” Bir Lotus’a Dönüştürüldüğü İçin “” Bir Zümrüdüdüne Dönüştürüldüğü İçin “vb. Dönüşümün büyüleri, televizyon ve film prodüksiyonlarında kitaba yapılan popüler atıflar yoluyla bilinir hale geldi ve bu da Ölüler Kitabı’nın eski Mısırlıların bir zamanlar mistik ayinler için kullandıkları bir tür sihirli Harry Potter türü çalışma olduğu yanlış anlaşılmasına neden oldu.

Mısır Ölüler Kitabı da Tibet Ölüler Kitabı gibi bir şey değildir , ancak bu iki eser de genellikle eşittir. Tibet Ölüler Kitabı (gerçek adı, Bardo Thodol , “İşitme Yoluyla Büyük Kurtuluş”), ölmekte olan veya yakın zamanda ölmüş bir kişiye okunacak metinlerin bir koleksiyonudur ve ruhun neler olduğunu adım adım bilmesini sağlar. Mısır eserleriyle paylaştığı benzerlik, ruhu rahatlatması ve onu bedenden çıkarıp öbür dünyaya götürmesi amaçlanmasıdır. Tibet Ölüler Kitabı,elbette, tamamen farklı bir kozmoloji ve inanç sistemi ile ilgilenir, ancak en önemli fark, yaşayanlar tarafından ölülere okunacak şekilde tasarlanmış olmasıdır; ölülerin kendilerini okuması için bir el kitabı değildir. Her iki eser de, ya onların aydınlanmış bilginin anahtarı olduğuna inananların ya da şeytanın kaçınılması gereken eserlerinin dikkatini çeken “Ölüler Kitabı” etiketlerinden muzdariptir. Her iki kitap da, ölümü daha yönetilebilir bir deneyim haline getirmek için tasarlanmış kültürel yapılardır.
Ölüler Kitabı’ndaki büyüler, metinler hangi dönemde yazılmış veya toplanmış olursa olsun, kişinin ölümünden sonra varlığını sürdürmesini vaat ediyordu. Tıpkı hayatta olduğu gibi, denemeler vardı ve yolda, kaçınılması gereken alanlar ve deneyimler.ancak sonunda ruh iyi ve erdemli bir yaşam sürdüğü için ödüllendirilmeyi bekleyebilirdi. Hayatta geride kalanlar için, büyüler günümüzdeki insanların burçları okuma şekliyle yorumlanacaktı. Burçlar, bir kişinin kötü yanlarını vurgulamak için yazılmadığı gibi, kişinin kendisi hakkında kötü hissetmesi için de okunmaz; Aynı şekilde büyüler, hala yaşayan birinin onları okuyabilmesi, öbür dünyadaki sevdiklerini düşünebilmesi ve Sazlık Tarlası’na güvenli bir şekilde girdiklerinden emin olabilmesi için inşa edildi.
Öbür Dünya Ödülleri
Doğrusu ise cennete giden yol şimdi açılmış olacaktı. Erdemli olanlar Aaru’nun “sazlık tarlalarını” dört gözle bekleyebilirdi. Geride bıraktıkları dünyadan farklı olarak, ölülerin bu mutlu diyarı nehirler, dağlar ve arpanın beş arpana kadar büyüyebileceği yemyeşil, bereketli tarlalarla doluydu.
Bununla birlikte, yalnızca ruhani bir cennet değildi. Fiziksel ödüller de vardı. Ölüler Kitabı’nın 110. bölümünde de açıklandığı üzere, kişi öbür dünyaya geçtikten sonra bedensel ihtiyaçlar ve zevkler terk edilmemiştir. Hayatın zevklerinin çoğu – yemek yemek, içmek ve çiftleşmek – hayatta olduğu gibi orada vardı.
Ölülerin de emek vermesi bekleniyordu: Mahsul ekme ve biçme, Aaru’daki ölümden sonraki yaşamın bir parçası olarak dahil edildi. Ancak erdemli ölüler artık onlara yardım etmek için bir hizmetkâr ordusuna güvenebileceklerinden, çalışmak o kadar da zor değildi. Bunlar uhabtilerdi, diğer mezar armağanları arasında kendileriyle birlikte gömülen heykeller. Ölüler Aaru’ya geçtikten sonra sihrin bu heykelleri hizmetçilere dönüştürebileceğine inanılıyordu. Her uhabti heykelciğinin kolları çaprazlanmış ve tarım aletlerini tutuyordu. Her birinin alt kısmında Ölüler Kitabından bir bölüm yazılıydı:
5:58
Fiziksel ve ruhsal kurtuluşa yapılan vurgu, bedenin yok edilmesinden rahatsız olan bir toplumun endişelerini yansıtır. Bununla birlikte, Ölüler Kitabı boyunca, ölülerin metni doğru kullanırlarsa bekleyebilecekleri ödül, kendinden emin bir şekilde ileri sürülmüştür
Antik mısır bir çok eseri ve ölümden sonra yaşam hakkındaki sırları ile bizleri halen kendisine çekmektedir. Ölüler kitabı ise tüm sırları ile önümüze serilmiştir.

Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.


Kaynak
ancient.eu/Egyptian_Book_of_the_Dead/
nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/egypt-book-of-the-dead
misirgizemleri.blogspot.com/2008/09/misirin-ller-kitabi-1.html

Yazar

2012 yılında yeni kimliği ve yeni bilgilerle sizlere teknoloji,web programlama,tasarim,güvenlik,internet ve programlar hakkında detaylı bilgiler vermek amaçlı kurulmuş kişisel web sayfamdır.

Bir yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pinle