Linux sunucularda makineniz yüksek hitli siteler veya saldırı durumlarında işlemci yada ram kaynaklı olarak timeout yapıp kararsız hale gelerek erişimi kesebilmektedir. Bu tarz durumlarda önceden haber almak önemlidir. Makinenize hemen erişip tespit etmek ise bazen çok fazla detaylı inceleme gerektirecektir. Sunucunuzda load(yük) fazlalaştıgında sizin belirlediğiniz limitlerin üzerine çıkması halinde mail ile size durumu bildiren ufak bir bash scripti ve detaylarını paylaşacağım. Script cpanel sunucularda test edilmiş olup lfd benzeri uyarı haricinde detaylandırabilmektedir.

Scripti Kullanmak için ek olarak cron jobs(zamanlanmış görevler) kısmına belirli aralıklar ile kontrol etmesini sağlatabilirsiniz. Öncelikle ssh bağlantınızı sağlayıp sırası ile aşağıdaki komutları uygulayınız.

[blockquote author=””]touch alarm.sh nano alarm.sh[/blockquote]

Akabinde nano ile açtığınız dosya içine;

#!/bin/sh

export PATH=/bin:/usr/bin

##########################################################################
#                                    #
# Copyright Jeff Petersen, 2009 - 2013                 #
#                                    #
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify #
# it under the terms of the GNU General Public License as published by #
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or   #
# (at your option) any later version.                  #
#                                    #
# This program is distributed in the hope that it will be useful,    #
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of    #
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     #
# GNU General Public License for more details.             #
#                                    #
# You should have received a copy of the GNU General Public License   #
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. #
#                                    #
##########################################################################


###############################################################################
# START USER CONFIGURABLE VARIABLES
###############################################################################

EMAIL="you@example.com"

# 1 minute load avg
MAX_LOAD=3

# kB
MAX_SWAP_USED=1000

# kB
MAX_MEM_USED=500000

# packets per second inbound
MAX_PPS_IN=2000

# packets per second outbound
MAX_PPS_OUT=2000

# max processes in the process list
MAX_PROCS=400

###############################################################################
# END USER CONFIGURABLE VARIABLES
###############################################################################


IFACE=`grep ETHDEV /etc/wwwacct.conf | awk '{print $2}'`
if [[ "$IFACE" =~ "venet" ]] ; then
  IFACE=venet0
fi

IFACE=${IFACE}:

###############################################################################
# 1 min load avg
###############################################################################
ONE_MIN_LOADAVG=`cut -d . -f 1 /proc/loadavg`
echo "1 minute load avg: $ONE_MIN_LOADAVG"


###############################################################################
# swap used
###############################################################################
SWAP_TOTAL=`grep ^SwapTotal: /proc/meminfo | awk '{print $2}'`
SWAP_FREE=`grep ^SwapFree: /proc/meminfo | awk '{print $2}'`

let "SWAP_USED = (SWAP_TOTAL - SWAP_FREE)"
echo "Swap used: $SWAP_USED kB"


###############################################################################
# mem used
###############################################################################
MEM_TOTAL=`grep ^MemTotal: /proc/meminfo | awk '{print $2}'`
MEM_FREE=`grep ^MemFree: /proc/meminfo | awk '{print $2}'`

let "MEM_USED = (MEM_TOTAL - MEM_FREE)"
echo "Mem used: $MEM_USED kB"


###############################################################################
# packets received
###############################################################################
PACKETS_RX_1=`grep $IFACE /proc/net/dev | awk '{print $2}'`
sleep 2;
PACKETS_RX_2=`grep $IFACE /proc/net/dev | awk '{print $2}'`

let "PACKETS_RX = (PACKETS_RX_2 - PACKETS_RX_1) / 2"
echo "packets received (2 secs): $PACKETS_RX"


###############################################################################
# packets sent
###############################################################################
PACKETS_TX_1=`grep $IFACE /proc/net/dev | awk '{print $10}'`
sleep 2;
PACKETS_TX_2=`grep $IFACE /proc/net/dev | awk '{print $10}'`

let "PACKETS_TX = (PACKETS_TX_2 - PACKETS_TX_1) / 2"
echo "packets sent (2 secs): $PACKETS_TX"

let "SWAP_USED = SWAP_TOTAL - SWAP_FREE"
if [ ! "$SWAP_USED" == 0 ] ; then
  PERCENTAGE_SWAP_USED=`echo $SWAP_USED / $SWAP_TOTAL | bc -l`
  TOTAL_PERCENTAGE=`echo ${PERCENTAGE_SWAP_USED:1:2}%`
else
  TOTAL_PERCENTAGE='0%'
fi


###############################################################################
# number of processes
###############################################################################
MAX_PROCS_CHECK=`ps ax | wc -l`

send_alert()
{
  SUBJECTLINE="`hostname` [L: $ONE_MIN_LOADAVG] [P: $MAX_PROCS_CHECK] [Swap Use: $TOTAL_PERCENTAGE ] [pps in: $PACKETS_RX pps out: $PACKETS_TX]"
  ps auxwwwf | mail -s "$SUBJECTLINE" $EMAIL
  exit
}


if  [ $ONE_MIN_LOADAVG -gt $MAX_LOAD   ] ; then send_alert
elif [ $SWAP_USED    -gt $MAX_SWAP_USED ] ; then send_alert
elif [ $MEM_USED    -gt $MAX_MEM_USED ] ; then send_alert
elif [ $PACKETS_RX   -gt $MAX_PPS_IN  ] ; then send_alert
elif [ $PACKETS_TX   -gt $MAX_PPS_OUT  ] ; then send_alert
elif [ $MAX_PROCS_CHECK -gt $MAX_PROCS ] ; then send_alert
fi

Kodda yer alan değişecek kısımlar

#Kendi mailinizi yazınız

EMAIL=”you@example.com”

# 1 dk içinde %3 load aşarsa
MAX_LOAD=3

# maximum swap
MAX_SWAP_USED=1000

# maximum ram
MAX_MEM_USED=500000

# sanie başına paket girisi
MAX_PPS_IN=2000

# saniye başına paket çıkışı
MAX_PPS_OUT=2000

# max processes in the process list
MAX_PROCS=400

 

Bu değerleri kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Sendmail sunucunuzda açık ise belirlediğiniz değerlere ulaşan yük durumlarında mail adresinize uyarı atacaktır.

Zamanlanmış görevler için;

crontab -e içine

*/10 * * * * /dosyayolu/script.sh
Yazar

2012 yılında yeni kimliği ve yeni bilgilerle sizlere teknoloji,web programlama,tasarim,güvenlik,internet ve programlar hakkında detaylı bilgiler vermek amaçlı kurulmuş kişisel web sayfamdır.

Bir yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pinle